Резервирай сега! +359 887 945 950

1. Изисквания към наемателя:

 1. Валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон (или акт, на който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила)
 2. Минимум 2 (две) години стаж;
 3. Валиден документ за самоличност - лична карта или международен паспорт;
 4. Навършени 21 години; При сключване на Договор за наем, се изисква от Наемателя да предостави оригинали и копия на шофьорска книжка и лична карта / международен паспорт (копията на документите може да изпратите и предварително).
 5. За потвърждаване на резервация е нужно да се заплати капаро в размер на 30% от крайната наемна цена. Плащането може да стане чрез PayPal, EasyPay, Western Union, MoneyGram, по банков път и в брой в някой от представителствата ни

2. Период на наемане:

Минималният наемен период е 2 дни (48 часа).Ако желаете да наемете автомобил за повече от 2 месеца (60 дни), свържете се с нашия екип за да получите най-изгодните за вас цени и условия.;

3. Закъснение при връщане на автомобил:

 1. При връщане на автомобила клиентът има право на гратисен период от 2 часа (трябва да е договорено предварително и да е вписано в договора за наем).
 2. При закъснение от 2 до 4 часа се начисляват 50% от сумата за един наемен ден (половин наемен ден).
 3. За закъснение над 4 часа се начислява цял наемен ден;

4. Цени и начин на плащане

  Всички цени са в евро, или друга валута описана в договора и включват ДДС. Цената се базира на 24-часов наем (изчисляват се 24 часа от часа на наемането на автомобила). Плащането се извършва: в брой при наемането (доставката) на автомобила. по банков път - предварително, по банкова сметка предоставена от фирмата. *Таксите и комисионните са за сметка на клиента. с кредитна карта - предварително, с одобрена банкова бланка или чрез ПОС терминално устройство (само с предварително заявка за място различно от офиса ни). *Възможно е начисляването на банкова такса в зависимост от Банката издател. Депозитът се заплащат при сключването на договора винаги в брой. Депозитът се връща в брой при връщането на наемния автомобил и ако не са установени липси и/или щети.

5. Доставка/Прибиране на автомобил За района на София, Варна и Велико Търново  е денонощно. За доставки извън посочените градове, моля, обадете се на тел- 0887 945 950!

5,1 Доставката на автомобил на посочен от клиента адрес се заплаща и цената е 15*

6. Наемане на шофьор при желание от Ваша страна Булгари Рент а Кар, може да Ви предостави шофьор, като се заплаща по 35 EUR на ден и разходите за нощувка (ако се налага).

7. Гориво: Използваното гориво се заплаща от наемателя; Автомобилите се предават с наличното в резервоар гориво и се връщат със същото количество. В случаите, когато автомобил се върне с непълен резервоар, разликата се доплаща по 1.40 EUR на литър;

8. Автомобилите разполагат с:  Стандартно оборудване, съгласно изискванията на КАТ - резервна гума, крик и ключ за гуми, авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка. Сезонни гуми - летни или зимни. Винетен стикер се закупува от наемателя.

9. Технически проблеми

В случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на Булгари Рент а Кар на телефона за спешни случаи, записани в договора за наем на автомобила. Заместващ автомобил - при възникнала техническа неизправност (по вина на Наемодателя) в рамките на 12 часа (за София, Варна и Велико Търново) и 24 часа (за територията на България), ще Ви предоставим заместващ автомобил БЕЗПЛАТНО. В случай НА ПТП или неизправност независеща от нас, можем да Ви доставим автомобил, като заплатите направените разходи за доставка и наем.

10. Пътнотранспортно произшествие (ПТП)

В случай на ПТП се обадете на фирмените телефони, записани в договора за наем.

След това се обадете на тел. за спешни случай в България (тел.: 112) и поискайте да Ви съдействат.

11. Лични данни:

  Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

  Булгари ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, Област Варна, ул Хан Маламир №20, е вписана като администратор на лични данни под № 1114073 в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни.

Булгари ООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват за основен приоритет.

  Булгари ООД обработва лични данни за цел предоставяне от нея на услуги на лицата, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, Булгари ООД няма да бъде в състояние да предостави исканата услуга.

  Лицата, чиито лични данни се обработват от Булгари ООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от Булгари ООД, както и да възразят срещу обработването на личните им данни.

  Булгари ООД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република (България).

Личната информация, която лицата предоставят на Булгари ООД при подаване на искане за предоставяне на банков продукт или услуга, се използва с цел анализиране на това дали те отговарят на условията за предоставяне на тази услуга. Данните могат да бъдат използвани в случай, че Булгари ООД желае да се свърже с лицата във връзка с подаденото искане за посочената услуга.

*ЗАБЕЛЕЖКИ"

Застраховката срещу щети не е валидна в следните случаи:

 1. Ако автомобилът е управляван след употреба на алкохол или наркотични вещества;
 2. В случай на ПТП не е представен протокол за произшествието от КАТ при връщането на автомобила;
 3. Наемателят е позволил на друго лице, неоторизирано в договора за наем, да управлява автомобила;
 4. Гумите и/или джантите на автомобила са повредени и не е предоставен протокол от КАТ;
 5. Наемателят умишлено е нанесъл щети на автомобила или неговите аксесоари.  

Застраховката срещу кражба не е валидна в следните случаи:

 1. Не е представен протокол за кражбата от МВР;
 2. Не са върнати документите и ключовете на автомобила; автомобилът е оставен незаключен;
 3. Автомобилът е оставен без включена алармена система;
 4. Документите на автомобила са оставени в него;

*Доставка на автомобил след 19:00 се заплаща допълнително 15